Jesteś tutaj:

Rok: 2012

W ramach terapii w świetlicy podopieczni Stowarzyszenia waz z wolontariuszami przygotowują przedstawienia i teatrzyki

Projekt „Potrafimy wiele” realizowany był od 01.01.2012r do 31.12.2012r. i obejmował kompleksową i ciągłą rehabilitację w działającej przy Stowarzyszeniu świetlicy i na pływalni. Rehabilitacja organizowana była przez różne formy:

– rehabilitacja grupowa czynna i bierna,
– rehabilitacja w wodzie i na  pływalni,
– terapia logopedyczna,
– terapia zajęciowa grupowa,
– wyjazdy teatralne i spotkania integracyjne z kuracjuszami Sanatorium Uzdrowiskowego „Solinka” w Polańczyku.

Oprócz wyjazdów wyjazdów do Sanatorium organizowane były występy z przygotowaną inscenizacją dla szkoły podstawowej w Lutowiskach, w Czarnej, w Urzędach, w przedszkolach, w Nadleśnictwie w Ustrzykach Dolnych oraz dla kolonistów z Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim.

Przez realizację projektu  zapewniona została ciągłość rehabilitacji i łatwy dostęp do udziału w różnych formach rehabilitacji. Systematyczność działań umożliwiła uczestnikom projektu rozwój fizyczny na równi z osobami zdrowymi. Zmniejszona została dyskryminacja w środowisku lokalnym.

Przez  cały czas realizacji projektu  „Potrafimy wiele” trwał  trwał konkurs „Fair play” na przodownika grupy.

Na podstawie odbytych konkurencji, własnej obserwacji terapeutów i rehabilitantów oraz prezentacji logopedycznej w ramach konkursu „Fair play” zostało wyłonionych 3 przodowników grupy, którzy osiągnęli  najwięcej umiejętności  i pomagali swoim słabszym koleżankom i kolegom.

Ponadto każdy uczestnik  projektu otrzymał pamiątkową za wytrwałość i uczestnictwo w zadaniu.

Tematyka zajęć grupowych obejmowała zagadnienia z ekologii. Przygotowywane były inscenizacje związane z ochroną wody pt: „Przygoda małej kropelki wody”, „Dwie umywalki” oraz szkolenie na temat oszczędzania wody „widziane oczami dziecka”, które podopieczni przeprowadzili dla pracowników urzędów i kuracjuszy Sanatorium „Solinka”.

Projekt „Potrafimy wiele” dofinansowany był ze środków otrzymanych z Regionalnego Ośrodka  Polityki Społecznej w Rzeszowie i Fundacji Świętego Mikołaja w Piasecznie.

Dzięki dofinansowaniu z Fundacji Świętego Mikołaja między innymi zostały zakupione materiały dydaktyczne na zajęcia logopedyczne, co pomogło uczestnikom zajęć poprawić swoją wymowę i uatrakcyjnić zajęcia.

W niedzielę 7 października 2012 w TVP 2 został wyemitowany specjalny odcinek „Familiady” z udziałem podopiecznych Stowarzyszenia „Promyk Nadziei”.

Jakiś czas temu Stowarzyszenie wystosowało pismo do dyrektora TVP 2, w którym została opisana nasza działalność  z prośbą o wsparcie finansowe.

Nasze pismo nie pozostało bez odpowiedzi. TVP 2 zaprosiło delegację z „Promyka” na nagranie specjalnego odcinka „Familiady”, które miało miejsce 11 września 2012r. Nagranie trwało 5 godzin i było bardzo dużym przeżyciem dla podopiecznych Stowarzyszenia. Dzieci po raz pierwszy miały możliwość zobaczenia na własne oczy, jak wygląda praca w studio nagraniowym. Pomimo zmęczenia po trwającym wiele godzin nagraniu dzieci były szczęśliwe, że mogą brać udział w takim przedsięwzięciu.

O pieniądze dla „Promyka Nadziei” walczyły drużyny złożone z prezenterek i prezenterów prowadzących audycję ” Pytanie na śniadanie”.

W drużynie prezenterek wystąpiły: Anna Popek, Marzena Rogalska, Urszula Chincz, Paulina Drażba i Marzena Sienkiewicz. W skład zespołu prezenterów weszli: Michał Olszański, Łukasz Nowicki, Tomasz Kammel, Mateusz Szymkowiak i Robert Sowa. Prezenterzy okazali bardzo dużo serca w stosunku do naszych podopiecznych, a przez cały czas trwania nagrań utrzymywali miłą atmosferę w studio.

Obie drużyny w finale „Familiady” zdobyły ponad 200 punktów, dzięki czemu uzyskali sumę 16 tysięcy 20 złotych. Czek na tą sumę został  przekazany obecnej z podopiecznymi w studio Prezes Stowarzyszenia „Promyk Nadziei” – Elżbiecie Granatowskiej.

Pieniądze z wygranej zostaną przekazane na finansowanie działalności placówki, między innymi na utrzymanie tych form rehabilitacji,  które Stowarzyszenie prowadzi już od 12 lat i na dowozy podopiecznych na zajęcia, które jak wiadomo kosztują bardzo dużo.

Stowarzyszenie „Promyk Nadziei”  i wolontariusze wykorzystując zdobytą wiedzę ekologiczną w latach 2010-2012 uczestniczyli  w spotkaniach z pracownikami Starostwa Powiatu Bieszczadzkiego, Urzędu Gminy  i Nadleśnictwa w Ustrzykach Dolnych. Celem spotkań było przeprowadzenie szkolenia z interpretacja wizualną głównie na temat oszczędzania wody „widziane oczami dziecka”. Dzieci i młodzież niepełnosprawna zaprezentowali inscenizację do wierszy pt. „Przygoda małej kropli wody” i „Dwie umywalki” oraz złożyli ślubowanie na „Strażnika wody”. Przeprowadzili także szkolenie na temat różnych sposobów oszczędzania wody w życiu codziennym. Na ręce przedstawicieli powyższych instytucji zostały przekazane nalepki informacyjne o konieczności dokręcania kranów i gaszenia światła.

Spotkania podopiecznych „Promyka” z pracownikami instytucji ustrzyckich były zorganizowane w ramach realizacji zadania „W zgodzie z naturą” na które Bieszczadzkie Stowarzyszenie otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z zakresu Edukacji Ekologicznej  i ze środków PFRON za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych i Starostwa Powiatowego w  Lesku.

Głównym celem  zadania „W zgodzie z naturą” jest przeprowadzenie akcji upowszechniającej wiedzę ekologiczną poprzez różne formy w czasie wolnym od zajęć szkolnych, nie tylko wśród beneficjentów zadania, ale także wśród społeczności lokalnej wśród osób zdrowych. Zadanie ma podnieść świadomość społeczeństwa ustrzyckiego w kwestii jak bardzo zarówno do życia ludzi, jak i też roślin i zwierząt jest woda. Stąd między innymi w ramach projektu została zorganizowana prelekcja z prezentacją multimedialną na temat uzdatniania wody pitnej z pracownikiem Oczyszczalni Ścieków MPGK w Ustrzykach Dolnych w dniu 30 czerwca 2012 – w dniu otwartym Stowarzyszenia „Promyk Nadziei”, a w dalszej części zadania zorganizowane  spotkania z pracownikami ustrzyckich instytucji.

Przez realizacje zadania podopieczni i wolontariusze w dalszym ciągu rozszerzają swoją wiedzę ekologiczną, a następnie przez wykorzystanie tej wiedzy uczą społeczność lokalną do wspólnej odpowiedzialności za ochronę w środowisku naturalnym. W ten sposób osoby mimo pewnych ograniczeń życiowych   będą czuć się potrzebne środowisku naturalnemu, w którym żyją.

Do góry