Stowarzyszenie „Promyk Nadziei” w ramach zadania „W zgodzie z naturą” przeprowadza szkolenia pracowników ustrzyckich instytucji

Stowarzyszenie „Promyk Nadziei”  i wolontariusze wykorzystując zdobytą wiedzę ekologiczną w latach 2010-2012 uczestniczyli  w spotkaniach z pracownikami Starostwa Powiatu Bieszczadzkiego, Urzędu Gminy  i Nadleśnictwa w Ustrzykach Dolnych. Celem spotkań było przeprowadzenie szkolenia z interpretacja wizualną głównie na temat oszczędzania wody „widziane oczami dziecka”. Dzieci i młodzież niepełnosprawna zaprezentowali inscenizację do wierszy pt. „Przygoda małej kropli wody” i „Dwie umywalki” oraz złożyli ślubowanie na „Strażnika wody”. Przeprowadzili także szkolenie na temat różnych sposobów oszczędzania wody w życiu codziennym. Na ręce przedstawicieli powyższych instytucji zostały przekazane nalepki informacyjne o konieczności dokręcania kranów i gaszenia światła.

Spotkania podopiecznych „Promyka” z pracownikami instytucji ustrzyckich były zorganizowane w ramach realizacji zadania „W zgodzie z naturą” na które Bieszczadzkie Stowarzyszenie otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z zakresu Edukacji Ekologicznej  i ze środków PFRON za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych i Starostwa Powiatowego w  Lesku.

Głównym celem  zadania „W zgodzie z naturą” jest przeprowadzenie akcji upowszechniającej wiedzę ekologiczną poprzez różne formy w czasie wolnym od zajęć szkolnych, nie tylko wśród beneficjentów zadania, ale także wśród społeczności lokalnej wśród osób zdrowych. Zadanie ma podnieść świadomość społeczeństwa ustrzyckiego w kwestii jak bardzo zarówno do życia ludzi, jak i też roślin i zwierząt jest woda. Stąd między innymi w ramach projektu została zorganizowana prelekcja z prezentacją multimedialną na temat uzdatniania wody pitnej z pracownikiem Oczyszczalni Ścieków MPGK w Ustrzykach Dolnych w dniu 30 czerwca 2012 – w dniu otwartym Stowarzyszenia „Promyk Nadziei”, a w dalszej części zadania zorganizowane  spotkania z pracownikami ustrzyckich instytucji.

Przez realizacje zadania podopieczni i wolontariusze w dalszym ciągu rozszerzają swoją wiedzę ekologiczną, a następnie przez wykorzystanie tej wiedzy uczą społeczność lokalną do wspólnej odpowiedzialności za ochronę w środowisku naturalnym. W ten sposób osoby mimo pewnych ograniczeń życiowych   będą czuć się potrzebne środowisku naturalnemu, w którym żyją.

Dodaj komentarz