Jesteś tutaj:

Dzień: 31 grudnia 2012

W ramach terapii w świetlicy podopieczni Stowarzyszenia waz z wolontariuszami przygotowują przedstawienia i teatrzyki

Projekt „Potrafimy wiele” realizowany był od 01.01.2012r do 31.12.2012r. i obejmował kompleksową i ciągłą rehabilitację w działającej przy Stowarzyszeniu świetlicy i na pływalni. Rehabilitacja organizowana była przez różne formy:

– rehabilitacja grupowa czynna i bierna,
– rehabilitacja w wodzie i na  pływalni,
– terapia logopedyczna,
– terapia zajęciowa grupowa,
– wyjazdy teatralne i spotkania integracyjne z kuracjuszami Sanatorium Uzdrowiskowego „Solinka” w Polańczyku.

Oprócz wyjazdów wyjazdów do Sanatorium organizowane były występy z przygotowaną inscenizacją dla szkoły podstawowej w Lutowiskach, w Czarnej, w Urzędach, w przedszkolach, w Nadleśnictwie w Ustrzykach Dolnych oraz dla kolonistów z Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim.

Przez realizację projektu  zapewniona została ciągłość rehabilitacji i łatwy dostęp do udziału w różnych formach rehabilitacji. Systematyczność działań umożliwiła uczestnikom projektu rozwój fizyczny na równi z osobami zdrowymi. Zmniejszona została dyskryminacja w środowisku lokalnym.

Przez  cały czas realizacji projektu  „Potrafimy wiele” trwał  trwał konkurs „Fair play” na przodownika grupy.

Na podstawie odbytych konkurencji, własnej obserwacji terapeutów i rehabilitantów oraz prezentacji logopedycznej w ramach konkursu „Fair play” zostało wyłonionych 3 przodowników grupy, którzy osiągnęli  najwięcej umiejętności  i pomagali swoim słabszym koleżankom i kolegom.

Ponadto każdy uczestnik  projektu otrzymał pamiątkową za wytrwałość i uczestnictwo w zadaniu.

Tematyka zajęć grupowych obejmowała zagadnienia z ekologii. Przygotowywane były inscenizacje związane z ochroną wody pt: „Przygoda małej kropelki wody”, „Dwie umywalki” oraz szkolenie na temat oszczędzania wody „widziane oczami dziecka”, które podopieczni przeprowadzili dla pracowników urzędów i kuracjuszy Sanatorium „Solinka”.

Projekt „Potrafimy wiele” dofinansowany był ze środków otrzymanych z Regionalnego Ośrodka  Polityki Społecznej w Rzeszowie i Fundacji Świętego Mikołaja w Piasecznie.

Dzięki dofinansowaniu z Fundacji Świętego Mikołaja między innymi zostały zakupione materiały dydaktyczne na zajęcia logopedyczne, co pomogło uczestnikom zajęć poprawić swoją wymowę i uatrakcyjnić zajęcia.

Do góry