Wycieczka do Arboretum w Bolestraszycach

Dzięki Regionalnemu  Ośrodkowi Polityki Społecznej w Rzeszowie, z zadań publicznych do spraw

wspierania działalności na rzecz dostępu osób niepełnosprawnych do usług kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, Promyk Nadziei zorganizował wycieczkę.  Dzieci i młodzież niepełnosprawna wraz z opiekunami  i  wolontariuszem pełniącego rolę przewodnika w piękny majowy dzień spacerowali po
Arboretum w Bolestraszycach. 

Odwiedziliśmy  jedno z najciekawszych i najpiękniejszych miejsc na Podkarpaciu, Arboretum.   Podczas tej wycieczki dzieci poznawały nowe rośliny, uczyły się ich nazw oraz ich występowania na Podkarpaciu.

Podziwialiśmy wiekowe drzewa, pozostałe z dawnych ogrodów zamkowych, stanowiących  malowniczy akcent wśród nowych nasadzeń, na które składają się gatunki obcego pochodzenia i rodzime drzewa, krzewy oraz rzadkie, zagrożone, ginące i chronione gatunki roślin.

W Muzeum Przyrodniczym oglądaliśmy wystawę ornitologiczną   „Chrońmy ptaki” wystawę fotograficzną, także wystawę  motyli nocnych oraz wystawą dendrologiczną: szyszek, przekrojów i skamielin. W oparciu o wystawy i zgromadzone kolekcje roślin działalność edukacyjną prowadzi Centrum Edukacji Dziedzictwa Kulturowo-Przyrodniczego.

Miesiąc maj jest idealnym miesiącem aby dzieci i młodzież niepełnosprawna mogła obejrzeć azalie i różaneczniki w apogeum kwitnienia. Wolontariusz który jest również  przewodnikiem podczas wycieczki opowiadał o historii mijanych miejscowości w drodze do Bolestraszyc. Dzieci i młodzież integrowała się ze swoimi rówieśnikami z innych środowisk. Po zwiedzaniu arboretum  wspólnie zjedliśmy obiad.

« 1 z 2 »