Jesteś tutaj:

Miesiąc: Listopad 2019

W naszym Promyku powstała sala do zajęć integracji sensorycznej. Sala ta jest przeznaczona do prowadzenia zajęć pro­filak­tycz­nych i terapeutycznych dla dzieci. Są to zajęcia, których celem jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór
i przetwarzanie bodźców zmysłowych.

Terapia integracji sensorycznej ma postać „naukowej zabawy” w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że „kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą”. Podczas terapii nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności lecz poprzez oddziaływanie na zmysły wpływa się na procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności.

Program grantowy w ramach projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Serdecznie dziękujemy

« 1 z 2 »

Do góry