PODZIĘKOWANIA

Darczyńcy „Charytatywnego Balu Karnawałowego”na rzecz Bieszczadzkiego Stowarzyszenia „Promyk Nadziei”.