Jesteś tutaj:

Kategoria: Archiwum

Zasady, formy i zakres działalności statutowej:

Stowarzyszenie prowadzi działania na rzecz wyrównania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez różne formy takie jak:

 1. Indywidualna rehabilitacja ruchowa dzieci i młodzieży w różnych typach placówek
  – świetlica terapeutyczna przy Stowarzyszeniu (wtorek 3 godziny, czwartek 4 godziny, sobota 1,5 godziny)
  – ryta Pływalnia „Delfin” w Ustrzykach Dolnych (wtorek – 1 godzina, czwartek – 1 godzina i sobota – 1 godzina)
 2. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć w ramach terapii zajęciowej
  – świetlica terapeutyczna przy Stowarzyszeniu (od poniedziałku do soboty włącznie za wyjątkiem środy – według harmonogramu zajęć).
 3. Indywidualna terapia logopedyczna
  – świetlica terapeutyczna przy Stowarzyszeniu( poniedziałek 4,5 godz. piątek 5 godz.).
 4. Zajęcia integracyjne w ramach terapii zajęciowej z wolontariuszami
  – wyjazdy grupy teatralnej 1 raz w miesiącu do Sanatorium Uzdrowiskowego „Solinka” w Polańczyku z wystawieniem przygotowywanego programu artystycznego dla kuracjuszy Ośrodka
  – zajęcia integracyjne w soboty w świetlicy w tym całoroczny konkurs profilaktyki zdrowotnej na temat negatywnych skutków nadmiernego spożywania alkoholu (dyskusja w małych grupach podczas wykonywania prac).
  Wszystkie formy rehabilitacji prowadzone były w ramach zadania zleconego „Jesteśmy Sprawniejsi” dofinansowanego ze środków PFRON w latach 2009-2011.
 5. Imprezy integracyjne okazjonalne:
  • 15.01.2011 – Spotkanie Opłatkowe w Restauracji „Myśliwska” w Ustrzykach Dolnych połączone z 10-cio leciem działalności Stowarzyszenia.
  • 05.06.2011 – Gminne Dni Rodziny – Występ z programem artystycznym „Miłość nie jedno ma imię”.
  • 27.06.2011 – Rozpoczęcie wakacji pod hasłem „Przyjacielem przyrody jestem nawet mówię o niej wierszem” w ramach zadania „My też dbamy o czyste Bieszczady”. Wykonanie przez podopiecznych i wolontariuszy gazetki ściennej i tabliczek informacyjnych z napisem „Nie zaśmiecaj”, które później zostały umieszczone na szlakach turystycznych.
  • 28.06.2011 – Zorganizowanie I Dnia Lata przy współpracy z Fundacją Bieszczadzka – pokaz sprzętu strażackiego, występ zespołu „Absurd” z Uherzec.
   Konkurs Pt: „Rower moich marzeń”, prezentacja multimedialna o historii powstania roweru przeprowadzona przez Prezes Fundacji Bieszczadzka.
  • 30.08.2011 – Zakończenie wakacji: praca plastyczna „Najlepsze wydarzenia wakacji”. Podsumowanie wakacji, wyciągnięcie wniosków z obserwacji sadzonych roślin, ślubowanie na „Przyjaciela Przyrody”. Rozdanie nagród. Spotkanie przy grillu przy gorącej kiełbasce.
  • 29.09.2011 – VI Bieszczadzki Dzień Osób Niepełnosprawnych „Słońce świeci dla wszystkich” – wraz z Mszą Świętą, występ z programem artystycznym „Rzepka” i piosenką „Opadły mgły” – udział w występach artystycznych wszystkich placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Wyjazd do Moczar na poczęstunek i zabawę taneczną.
  • 19.11.2011 – Zabawa Andrzejkowa – wspólne tańce i wróżby wraz z poczęstunkiem.
  • 17.12.2011 – „Wigilia” w Restauracji „Myśliwska” w Ustrzykach Dolnych połączona z wystawieniem „Jasełek”. Wspólna modlitwa i kolędowanie z przybyłymi gośćmi ze Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, Urzędu Gminy w Ustrzykach Dolnych i Nadleśnictwa w Ustrzykach Dolnych.
 6. Integracyjne wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, rajdy, które odbywają się cyklicznie każdego roku:
  W czasie wakacji organizowane były cztery piesze wycieczki po okolicach Ustrzyk Dolnych w ramach programu „My też dbamy o czyste Bieszczady” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie a także Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ze środków PFRON ze Sportu, Kultury, Turystyki i Rekreacji.

  • 30.06.2011 – Rajd Ustrzyki Dolne – Kamienna Laworta połączony ze zbieraniem śmieci i prelekcją ekologiczną, a także ustawianiem tabliczek informacyjnych na szlaku z napisem „Nie zaśmiecaj”.
  • 02.08.2011 – Pieszy rajd szlakiem „Krainy Lipeckiej” Bystre – Michniowiec połączony ze zwiedzaniem cerkwi w Bystrem i ogniskiem. Poczęstunek przygotowany przez Panią sołtys Michniowca w budynku OSP.
  • 05.08.2011 – Przejście szlakiem na trasie: rezerwat Cisów „Hołe” – Dźwiniacz z umieszczeniem tabliczek informacyjnych na szlaku.
  • 8-10.08.2011 – Wycieczka do Wadowic i okolic. Zwiedzanie Muzeum „Dom Rodzinny Jana Pawła II”, Parku Miniatur „Świat Marzeń” w Inwałdzie i Parku Dinozaurów „DinozatorLand” w Zatorze.
  • 17.08.2011 – Piesze przejście szlakiem turystycznym na trasie „Źródło Strwiąża – Mały Król”. Umieszczenie tabliczek informacyjnych na szlaku. Poznanie historii terenu ziemi bieszczadzkiej. Wspólna rozmowa i odpoczynek przy ognisku.
  • 26.08.2012 – Spacer po Parku „Pod Dębami” w Ustrzykach Dolnych, rozpoznawanie gatunków drzew przez podopiecznych na podstawie własnej obserwacji i porównywanie z ilustracjami w książkach.
  • 22.12.2011 – Wyjazd do Rudnej Małej do hotelu „Cztery pory roku” na spotkanie „Wigilijne” z przedstawicielami Towarzystwa Ubezpieczeniowego AVIVA. Uroczysty obiad. Wystawienie „Jasełek” oraz rozdanie upominków dla dzieci od św. Mikołaja i „Pana Pikusia”.

Oświadczamy, że wolontariusze Bieszczadzkiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk Nadziei” nie prowadzą zbiórki datków, lub sprzedaży cegiełek w mieszkaniach prywatnych.

Została zawarta umowa z „Pomocna Dłoń” – Krzysztof Kopeć, który zobowiązuje się do przekazywania części osiągniętego zysku ze sprzedaży karnetów okolicznościowych – jest to określona kwota na miesiąc. Pracownicy „Pomocna Dłoń” – Krzysztof Kopeć nie są naszymi wolontariuszami i nie zostali upoważnieni do zbierania wolnych datków w imieniu naszego Stowarzyszenia.
Aktualizacja: 2011.01.02
Umowa pomiędzy naszym Stowarzyszeniem, a „Pomocna Dłoń” – Krzysztof Kopeć została rozwiązana.
W związku z czym obecnie nikt nie prowadzi sprzedaży materiałów reklamowych w imieniu naszego Stowarzyszenia.

Integracyjne Letnie Wakacje 2009 zorganizowane były w dniach od 20.06.2009r. do 31.08.2009r w świetlicy terapeutycznej przy naszym Stowarzyszeniu, podczas pobytu w „Wiosce Dzieci Niepełnosprawnych” w Kałkowie – Godowie i OSW „Argentyt” w Dąbkach oraz wycieczkach krajoznawczych. Świetlica czynna była codziennie od poniedziałku do piątku włącznie, 8,5 godzin dziennie.
W okresie realizacji zadania w ramach dofinansowania ze środków PFRON Sportu Kultury Rekreacji i Turystyki Osób Niepełnosprawnych zorganizowano:

20.06.2009 – integracyjne rozpoczęcie wakacji w świetlicy Stowarzyszenia w tym pogadanka z przedstawicielami WOPR-u i Policji wraz z pokazem wodnego sprzętu ratowniczego oraz konkursy:

 • drużynowy o zasadach zdrowego żywienia „Wiem co jem”,
 • plastyczny pt. „Jem kolorowo – żyję zdrowo”,
 • sportowy.

22.06 – 03.07.2009 – dwutygodniowy pobyt w Kałkowie – Godowie podczas, którego odbyły się wycieczki wyjazdowe po ziemi świętokrzyskiej do:

 • 24.06.2009 – Sandomierz – Opatów – Krzyżtopór. Uczestniczy pobytu zwiedzili Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, przeszli uliczkami Starego Miasta do Bramy Opatowskiej i oglądali panoramę miasta. Następnie zwiedzono Muzeum Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej (oglądanie elementów tortur, zbroi rycerskiej, możliwość przymiarki kostiumów). W tym dniu odbył się też przejazd autokarem do miejscowości Ujazd gdzie zwiedzono Zamek Krzyżtopór. W Opatowie zwiedzono Kolegiatę i zapoznano z jej historią oraz stylem jej budowy (romańskim).
 • 27.06.2009 – Kielce – Chęciny – Tokarnia. Uczestnicy pobytu zwiedzili Muzeum Zabawek i Zabawy i Muzeum Narodowego w Kielcach. Zwiedzono również Jaskinię Raj w okolicach Chęcin, poznano historię i okoliczności jej odkrycia. W Chęcinach zwiedzono również Ruiny Zamku. Następnie odbył się przejazd do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni.
 • 30.06.2009 – Nowa Słupia – Łysa Góra – Święta Katarzyna – Bodzentyn. Uczestnicy wycieczki zwiedzili Muzeum Starożytnego Hutnictwa im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi – zapoznali się historią hutnictwa i wydobycia rud żelaza. Na szczycie Łysej Góry zwiedzono Sanktuarium Świętego Krzyża oraz Muzeum Klasztorne z wystawą misyjną.
  Wszyscy uczestniczyli w nabożeństwie połączonym z błogosławieństwem Relikwiami Drzewa Krzyża Świętego. W Świętej Katarzynie zwiedzono kościół Św. Katarzyny i klasztor zamknięty Sióstr Benedyktynek. Następnie zwiedzono Ruiny Zamku w Bodzentyniu.
 • 02.07.2009 – Szydłów – Wiślica – Pińczów. Na „Ponidziu” uczestnicy wycieczki zwiedzili miasto Szydłów wraz architekturą średniowieczną w tym kościół Świętego Władysława w stylu gotyckim, dziedziniec Zamku oraz Bramę Krakowską. W Wiślicy zwiedziliśmy Kolegiatę Bazyliki Mniejszej, oraz jej podziemia, Muzeum Regionalne i Dom Księdza Jana Długosza. Podopieczni z „Promyka Nadziei” podziwiali również piękno przyrody w Ogrodzie Botanicznym na Rozstajach w okolicach Pińczowa. Kolejnym punktem wycieczki w tym dniu był wyjazd do miasta Pińczów i tam mieliśmy możliwość obejrzenia Synagogi.

W „Wiosce Dzieci Niepełnosprawnych” w Kałkowie – Godowie odbyły się także:

 • 25.06.2009 – warsztaty teatralne – wystawienie bajki „Piękna i Bestia” przez dzieci i młodzież z „Promyka Nadziei” dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Kałkowa i w zamian przedstawienie bajki „Brzydkie Kaczątko” przez uczestników Warsztatów dla podopiecznych i wolontariuszy z „Promyka Nadziei”. W tym dniu odbyło się wyjście z przewodnikiem na Golgotę – wszyscy podziwiali panoramę Kałkowa. Zajęcia ruchowe w świetlicy i na podwórku przed budynkiem Ośrodka. Konferencja w Sanktuarium z księdzem kustoszem Walą. O godzinie 2100 podopieczni wraz z opiekunami uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim połączonym z błogosławieństwem indywidualnym przez księdza kustosza Czesława Walę.

W wolnym czasie podczas całego pobytu prowadzone były zajęcia integracyjne dla uczestników przez terapeutów ze Stowarzyszenia „Promyk Nadziei” oraz różne gry i zabawy w tym podchody na terenie Sanktuarium Matki Bożej Świętokrzyskiej w Kałkowie, spacery na Wzgórza Miłosierdzia połączone z modlitwą i mszą świętą.
W Kałkowie odbyła się również Droga Krzyżowa w plenerze zorganizowana przez Stowarzyszenie „Promyk Nadziei”. Dla wszystkich osób ze Stowarzyszenia biorących udział w wyjeździe ksiądz kustosz Wala prowadził konferencję i wspólną modlitwę w kaplicy św. Ojca Pio.
W ramach integracji odwiedzono podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej. Nasi podopieczni – dzieci i młodzież z „Promyka Nadziei” zapoznali się z ich pracą i obejrzeli wyposażenie pracowni. Podczas pobytu na terenie Sanktuarium oglądano Panoramę Świętokrzyską wraz z historią ziemi świętokrzyskiej i Misterium Męki Pańskiej w formie teatru kukiełkowego.

06.07 – 07.08.2009 – zajęcia integracyjne w świetlicy Stowarzyszenia „Promyk Nadziei” w formie półkolonii według harmonogramu zajęć w tym wyjścia na miejski plac zabaw i dworzec PKS celem zdobycia umiejętności posługiwania się rozkładem jazdy autobusów w różnych kierunkach.

11.08 – 26.08.2009 – wyjazd i pobyt w OSW „Argentyt” w Dąbkach. Podczas, którego prowadzone były zajęcia integracyjne, odbywały się grupowe wyjścia na plażę. Dla uczestników pobytu zorganizowano także wycieczki wyjazdowe:

 • 17.08.2009 – wycieczka autokarowa do Darłówka – kąpiele w Aquaparku.
 • 20.08.2009 – wycieczka do Darłówka – zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich, Kościoła Mariackiego oraz Kościoła Świętej Gertrudy.
 • 21.08.2009 – wycieczka autokarowa do Darłówka – rejs tramwajem wodnym po rzece Wieprzy oraz statkiem po Redzie Portu Darłowa.
 • 22.08.2009 – wycieczka autokarowa do Kołobrzegu – zwiedzanie części nadmorskiej miasta. Przejazd do Zieleniewa (dzielnicy Kołobrzegu) do Wioski Kowbojskiej – Dzikiego Zachodu (uczestnictwo w pokazach na temat obyczajów i życia Indian).
 • 24.08.2009 – wyjazd do Aquaparku do Darłówka.

31.08.2009 – integracyjne zakończenie wakacji w tym rajd na trasie Myczkowce „Rezerwat Bobrów” – Zwierzyn „Źródełko”, wspólne ognisko, rozdanie nagród za najlepsze wyniki w konkursach wakacyjnych oraz dla wszystkich podopiecznych w nagrodę wyjście na gofry).

„Integracyjne Letnie Wakacje 2008” zorganizowane były w dniach od 21.06.2008r. do 30.08.2008r w świetlicy terapeutycznej przy naszym Stowarzyszeniu oraz podczas wyjazdów na turnus rehabilitacyjny i wycieczki krajoznawcze.
Świetlica czynna była codziennie od poniedziałku do piątku włącznie, dziesięć godzin dziennie.   Wakacje dofinansowane były ze środków PFRON programu Sportu, Kultury, Turystyki i Rekreacji. Zajęcia realizowane w czasie trawnia programu to:

21.06.2008 – integracyjne rozpoczęcie wakacji i półkolonii

25.06.2008 – jednodniowy rajd na pasmo górskie „Żuków” w Ustjanowej Górnej.

03.07 – 18.07.2008 – wyjazd na turnus rehabilitacyjny do CKR „Złoty Łan”
w Lądku Zdroju podczas, którego odbyły zajęcia i wycieczki do:

 • 06.07.2008 – Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju (lekcje muzealne), wejście do Skansenu Ginących Zawodów w Kudowie Zdroju oraz Muzeum Czaszek w Kudowie Zdroju, spacer po deptaku i degustacja wód mineralnych w Polanicy Zdroju.
 • 07.07 – 09.07.2008 – zajęcia integracyjne w Ośrodku „Złoty Łan”
 • 10.07.2008 – całodniowa wycieczka do Wrocławia (zwiedzanie Panoramy Racławickiej, Wrocławskiego Rynku, spacer po ZOO).
 • 12.07.2008 – wycieczka do Wambierzyc (zwiedzenie Ruchomej Szopki,
  Bazyliki) i Górach Stołowych (przejście szlakiem „Błędnych Skał”).
 • 15.07.2008 – wycieczka integracyjna do Kłodzka dla wszystkich kuracjuszy Ośrodka (zwiedzenie Bazyliki, Muzeum Zegarów i Twierdzy Obronnej
  w Kłodzku).
 • 16.07.2008 – wystawienie bajki dla kuracjuszy pt. „Królewna Śnieżka” przez podopiecznych Stowarzyszenia „Promyk Nadziei”.

21.07 -12.08.2008 – zajęcia integracyjne w świetlicy Stowarzyszenia wg harmonogramu zajęć

13.08.2008 – Integracyjny Letni Rajd po Bieszczadach Tarnawa Niżna – Sianki (przejście szlakiem do grobu hrabiny Stroińskiej i omówienie wskazówek do projektu udogodnień na szlaku dla uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turystyce górskiej).

14.08 – 18.08.2008 – zajęcia integracyjne w świetlicy Stowarzyszenia wg harmonogramu zajęć.

19.08.2008 – jednodniowa wycieczka do Dukli i Dębowca (zwiedzenie kościoła i Pustelni Św. Jana z Dukli, pamiątkowe zdjęcie przy pomniku Papieża Jana Pawła II, zwiedzenie Muzeum Wojskowego w Dukli, wyjazd do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu i zapoznanie się z historią tego miejsca.

20.08.2008 – wyjście do Powiatowej Komendy Policji w Ustrzykach Dolnych (uczestnictwo w pogadance na temat pracy policjantów i możliwości udzielenia przez nich pomocy).

21.08.2008 – elegancki obiad w Restauracji „Bieszczadzka” (nauka prawidłowego zachowania się przy stole w miejscu publicznym).

22.08.2008 – wyjście i zapoznanie się z pracą Powiatowej Straży Pożarnej
w Ustrzykach Dolnych.

25.08 – 28.08.2008 – czterodniowa wycieczka do stolicy Polski której celem było zapoznanie się z historią Warszawy i jej zabytków oraz zwiedzenie:

 • Pałacu w Wilanowie,
 • Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie,
 • Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie,
 • Starówki w Warszawie,
 • Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie,
 • Cmentarza na Powązkach w Warszawie,
 • Pałacu w Łazienkach Królewskich w Warszawie,

Dodatkowo podczas wycieczki odbyły się:

 • przejazd obok lotniska Okęcie Warszawa,
 • pobyt w Sejmie w Sali Obrad,
 • przejście Aleją Ujazdowską – poznanie Ambasad różnych państw,
 • uczestnictwo w „Zabawach z Einsteinem” w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

30.08.2008 – integracyjne zakończenie wakacji w świetlicy Stowarzyszenia (uczestnictwo w różnych konkurencjach i konkursach na temat „Wspomnienie z Wakacji”, wspólny poczęstunek, zabawa i rozdanie nagród za wspólne uczestnictwo w konkursach podczas całych wakacji).

Czy wiesz, że niewielkim wkładem możesz wywołać radość u Naszych podopiecznych? Czy to możliwe, by niewielkie wsparcie takich osób jak Ty pomagało Nam istnieć i działać dalej, realizując nasze założenia i wspierając tych, którzy owego wsparcia potrzebują?

Sześć lat temu spełniło się jedno z naszych wspólnych marzeń – powstało Bieszczadzkie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk Nadziei”. Ten szczytny cel, który nam przyświecał od samego początku istnienia „Promyka” trwa do dziś. Nasze Stowarzyszenie wciąż się rozrasta. Obecnie pomagamy około 40 osobowej grupie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z całego terenu Bieszczad.

Przy Stowarzyszeniu działa także świetlica terapeutyczna, w której prowadzone są różne formy rehabilitacji oraz zajęcia integracyjne z dziećmi zdrowymi. Zapewniamy również dowóz osobom pokrzywdzonym przez los z miejsca zamieszkania do placówki i powrotnie.

Jako Stowarzyszenie otrzymujemy wsparcie finansowe z PFRON-u. Niestety pokrywa ono tylko część niezbędnych wydatków, dlatego tak bardzo ważne jest wsparcie od ludzi dobrej woli. Każda kwota wpłacona na nasze konto sprawia, że „Promyk” daje jeszcze więcej nadziei tym, którzy jej naprawdę potrzebują.

Inną formą pomocy, jaką możesz nas wspomóc jest przekazanie 1% podatku na nasze konto. Dla Ciebie nie oznacza to żadnych wydatków – dla Nas być może oznacza to „być lub nie być”. By tego dokonać konieczne jest podanie numeru KRS organizacji: 0000025593.

Dzięki naszym staraniom udało się nam uruchomić portal, na którym właśnie się znajdujesz. Liczymy, że dzięki tej formie kontaktu dotrzemy do większej liczby osób chętnych wesprzeć Nas. Utrzymanie serwera oraz opłacenie domeny jest jednak kosztowne. Jeśli możesz nam pomóc, w tej kwestii również prosimy o wpłaty na nasze konto z dopiskiem: „Pomoc – strona www”.

Na koniec chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy do tej pory pomagali Nam. Dzięki temu My pomagamy innym. W imieniu swoim i całej grupy podopiecznych proszę o pomoc, byśmy mogli systematycznie kontynuować nasze działania. Pamiętaj, że każda kwota się liczy.

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy
Nr konta: 24 8621 0007 2001 0001 4371 0001

Jeśli trafiłeś na tą stronę, prawdopodobnie chciałbyś pomagać ludziom. Bardzo nas to cieszy, bo każda osoba, która wspiera naszą inicjatywę poprzez wolontariat jest dla nas bardzo cenna.
Jeśli masz co najmniej 16 lat, pozytywne nastawienie do świata i trochę wolnego czasu, dołącz do nas i pomóż nam współtworzyć Stowarzyszenie „Promyk Nadziei”.

Praca wolontariusza w Promyku polega na pomocy dzieciom niepełnosprawnym, które są naszymi podopiecznymi. Zapewniamy, że jest to wspaniałe zajęcie i niesamowite przeżycie, bo każdy z naszych podopiecznych to wbrew pozorom wielka indywidualność. Dzięki temu będziesz mógł zdobyć ogromne doświadczenie pracując z ludźmi – tego nie da Ci żadna szkoła i nie opisze żaden podręcznik.

Wolontariat w naszym Stowarzyszeniu w dużej mierze opiera się na pomocy podczas terapeutycznych zajęć grupowych oraz podczas zajęć na krytej pływalni. Dodatkowym atutem dla wolontariuszy z pewnością są darmowe wejściówki na basen w czasie zajęć.

Jeśli uczysz się w szkole, wolontariat w promyku poza ogromną satysfakcją z niesienia pomocy innym i doświadczeniem, pozwala też uzyskać lepszą ocenę z zachowania oraz Wiedzy o Społeczeństwie.

Czekamy na Ciebie!

Do góry