Misja i działania

Prowadzenie działań na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – również ofiar wypadków drogowych, tworzenie warunków do stymulacji ich rozwoju, oraz wspieranie ich rodzin.

Organizacja działa na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu Bieszczadzkiego i Leskiego (woj. Podkarpackie).
Członkiem stowarzyszenia może być rodzic lub opiekun prawny, osoby niepełnosprawnej.

Osoba niepełnosprawna (od drugiego roku życia) posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności jest podopiecznym. Każdy podopieczny zostaje objęty rehabilitacją w zależności od stanu zdrowia.
Przy Stowarzyszeniu działa świetlica terapeutyczna, w której prowadzone są:
– rehabilitacja ruchowa indywidualna
– terapia zajęciowa indywidualna i grupowa.
– terapia logopedyczna
– zajęcia integracyjne „dnia codziennego” z wolontariuszami – dziećmi i młodzieżą zdrową (uczniami szkół podstawowych, gimnazjum i średnich)
Podopieczni uczestniczą również w rehabilitacji na krytej pływalni „Delfin”.
Wszystkie formy rehabilitacji dofinansowywane są przez PFRON w ramach programu „Partner”.
W okresie wakacji, ferii jak i też w ciągu całego roku organizowane są cyklicznie imprezy integracyjne z udziałem podopiecznych, wolontariuszy, przedstawicieli władz i społeczności lokalnej, które dofinansowywane są przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych w ramach środków PFRON na sport, kulturę i turystykę, oraz sponsorów indywidualnych. Takie imprezy to np.:
– Integracyjne Spotkanie Andrzejkowo-Mikołajkowe
– Spotkanie opłatkowe
– Integracyjne Ferie Sportowe
– Spotkanie Wielkanocne
– Dzień Matki i Dzień Dziecka
– Integracyjne Wakacje.
W czasie wakacji podopieczni z wolontariuszami uczestniczą w wycieczkach krajoznawczych wyjazdowych i pieszych.
Przy współpracy z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym organizowane są co roku „Integracyjne Rajdy po Bieszczadach”, których celem jest opracowywanie projektów udogodnień na szlakach dla uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turystyce górskiej.
Raz do roku organizuje się pobyt na turnusie rehabilitacyjnym dla podopiecznych i wolontariuszy w różnych regionach Polski. Stowarzyszenie współpracuje z Fundacją TVN „Nie Jesteś Sam”, Fundacją Polsat, TVP 1.