Misja

Prowadzenie działań na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – również ofiar wypadków drogowych, tworzenie warunków do stymulacji ich rozwoju, oraz wspieranie ich rodzin.