Opis formy i celu darowizny

Darowizny finansowe wpłacane na konto Stowarzyszenia przeznaczane są na cele określone w Statucie Stowarzyszenia.

Głównym celem Stowarzyszenia jest rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Rehabilitacja polegająca na zajęciach indywidualnych tj. zajęcia logopedyczne, neurologopedyczne, pedagogiczne, rehabilitacja ruchowa oraz zajęciach grupowych w salach doświadczania świata, integracji sensorycznej oraz integracji społecznej.