Sprawozdania z działalności

Coroczne sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Znajdują się w bazie sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://bopp.pozytek.gov.pl