Zarząd

W skład zarządu Bieszczadzkiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk Nadziei” wchodzą:

  • Angelika Szmyd – Prezes Stowarzyszenia
  • Ewa Szymczakowska – Zastępca Prezesa
  • Sobczyńska Renata – Skarbnik
  • Edwin Skroczek – Sekretarz