Zarząd

W skład zarządu Bieszczadzkiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk Nadziei” wchodzą:

  • Elżbieta Granatowska – Prezes Stowarzyszenia
  • Edwin Skroczek – Zastępca Prezesa
  • Teresa Stanisz – Sekretarz
  • Bogumiła Paszkowska – Skarbnik