Aktualności

W naszym Promyku powstała sala do zajęć integracji sensorycznej. Sala ta jest przeznaczona do prowadzenia zajęć pro­filak­tycz­nych i terapeutycznych dla dzieci. Są to zajęcia, których celem jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór
i przetwarzanie bodźców zmysłowych.

Terapia integracji sensorycznej ma postać „naukowej zabawy” w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że „kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą”. Podczas terapii nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności lecz poprzez oddziaływanie na zmysły wpływa się na procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności.

Program grantowy w ramach projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Serdecznie dziękujemy

« 1 z 2 »

Dziękujemy serdecznie wszystkim obecnym. Jeszcze raz dziękujemy naszym głównym sponsorom: firmie
CellFast
PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Solina – Myczkowce
PGE s.a.
Pizzerii Orlik Pana Bronisława Plęsa
Burmistrzowi Bartoszowi Romowiczowi
Ustrzyckiemu Domu Kultury
Nadleśnictwu Ustrzyki Dolne
Nadleśnictwu Stuposiany
Masarni „Ustrzyki”
Masarni Pana Szczęsnego
Lidii i Edwardowi Kołomyi
Fotobudce Pana Janusza Koleśnika
Zespołowi Echo Ustrzyk Dolnych
Zespołowi Krzysztof, Teodor i przyjaciółkom
Stowarzyszeniu Homo Homini
Pani |Jagodzie Głazowskiej
Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im.prof. Eugenniusza Wanieka
w Ustrzykach Dolnych, filia w Brzegach Dolnych
Dowódcy 35 Batalionu Lekkiej Piechoty w Sanoku
ppłk Rafał Jarosz
Komendzie Powiatowej Policji Ustrzyki Dolne
Motocyklowemu Klubowi Strażaków
Fundacji „Dr Clown”
Dj Agami Agami
Joannie Drozd i grupie tanecznej „Nemezis”
LeAnn Dudce i grupie tanecznej „Krzyk”
Pani Danusi z „Krainy Gwiazdeczki” i grupom tanecznym z Zagórza
Janinie Malickiej i dziewczynom śpiewającym

« 1 z 3 »

Dzięki Regionalnemu  Ośrodkowi Polityki Społecznej w Rzeszowie, z zadań publicznych do spraw

wspierania działalności na rzecz dostępu osób niepełnosprawnych do usług kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, Promyk Nadziei zorganizował wycieczkę.  Dzieci i młodzież niepełnosprawna wraz z opiekunami  i  wolontariuszem pełniącego rolę przewodnika w piękny majowy dzień spacerowali po
Arboretum w Bolestraszycach. 

Odwiedziliśmy  jedno z najciekawszych i najpiękniejszych miejsc na Podkarpaciu, Arboretum.   Podczas tej wycieczki dzieci poznawały nowe rośliny, uczyły się ich nazw oraz ich występowania na Podkarpaciu.

Podziwialiśmy wiekowe drzewa, pozostałe z dawnych ogrodów zamkowych, stanowiących  malowniczy akcent wśród nowych nasadzeń, na które składają się gatunki obcego pochodzenia i rodzime drzewa, krzewy oraz rzadkie, zagrożone, ginące i chronione gatunki roślin.

W Muzeum Przyrodniczym oglądaliśmy wystawę ornitologiczną   „Chrońmy ptaki” wystawę fotograficzną, także wystawę  motyli nocnych oraz wystawą dendrologiczną: szyszek, przekrojów i skamielin. W oparciu o wystawy i zgromadzone kolekcje roślin działalność edukacyjną prowadzi Centrum Edukacji Dziedzictwa Kulturowo-Przyrodniczego.

Miesiąc maj jest idealnym miesiącem aby dzieci i młodzież niepełnosprawna mogła obejrzeć azalie i różaneczniki w apogeum kwitnienia. Wolontariusz który jest również  przewodnikiem podczas wycieczki opowiadał o historii mijanych miejscowości w drodze do Bolestraszyc. Dzieci i młodzież integrowała się ze swoimi rówieśnikami z innych środowisk. Po zwiedzaniu arboretum  wspólnie zjedliśmy obiad.

« 1 z 2 »
« 1 z 2 »

Fot. Teofil Uszak

« 1 z 3 »
Fot. Marian S. Mazurkiewicz

Do góry